AlegroBUS
Przemysław Grabowski
ul. Wiewiórcza 20
16-300 Augustów

PL +48 507-414-282
PL +48 507-467-627
NO +47 46-238-435

biuro@alegrobus.pl

9.00-18.00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę AlegroBUS Przemysław Grabowski ul. Wiewiórcza 20, 16-300 Augustów NIP: 8461482449 w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie. Są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.